കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റാഫ്‌ നഴ്‌സ്‌ ഒഴിവുകൾ. - wajrainfo.in

ad

Thursday, June 24, 2021

കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റാഫ്‌ നഴ്‌സ്‌ ഒഴിവുകൾ.

പാലക്കാട്‌ റെയിൽവേ ഹോസ്പിറ്റൽ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റാഫ്‌ നഴ്‌സ്‌ ഒഴിവുകൾ.


Must share for friends...കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റാഫ്‌ നഴ്‌സ്‌ ഒഴിവുകൾ. പാലക്കാട്‌ റെയിൽവേ ഹോസ്പിറ്റൽ. 60000 രൂപ മാസശമ്പളം. 40 ഒഴിവുകൾ. കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ...


പ്രതിമാസം 60,000 ത്തോളം രൂപ വേതനത്തിൽ പാലക്കാട്, ഷൊർണ്ണൂർ റെയിൽവേ ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് 40 ഒഴിവുകൾ. 55 വയസ്സിൽ താഴെയുളളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.


Railway Hospitals Palakkad and Shornur,

40 Nurses Vacancies (Contract)

Salary: 44900 (Plus DA and allowences)


Last date: 24/6/21


Date of online interview: July 7 and July 8


Max age limit: 55 years 


Advertisement link

 https://sr.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&id=0,1,304,380,572


Application link

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctGwhwzqm68-VHXYCcWi75ME9Z-ZrjagvZl9FmlQeEGlVCkw/viewform?pli=1.

No comments:

Post a Comment

Tn jobs in

Are you looking for TN Govt Jobs 2022 or Tn jobs in ? then you are in right place wajrainfo.in India's No1 job site. here you will get all latest TN Govt Jobs 2022 and Tn jobs in. Latest TN Govt Jobs 2022 2023 | Today Tamilnadu Govt Jobs 2022 | TN Govt Job Vacancies Details 2022 | TN Govt Recruitment 2022 | Latest Govt Job in Tamilnadu 2022 | TNSTC Jobs 2022 | TNEB Jobs 2022 | TN Govt Jobs 2022 Notification | TN Private Jobs 2022 | Govt Jobs in TN for 10th Qualification 2022 Govt Jobs in Chennai 2021 | TN Govt Jobs 2021 Apply Online | Upcoming Tamilnadu Government Jobs 2022 | TNSTC Aavin TNEB TNHB & TNPSC Recruitment 2022 | TN Govt Jobs 2022 Without Exam | TN govt Jobs Jan 2022 | Govt Jobs in Tamilnadu 2022 | Direct Interview Govt Jobs in TN 2022 | Today TN Govt Jobs 2022 | TN Govt Jobs 2022 Application Form | Jobs in TN For Fresher’s | Latest TN Govt Exams 2022 | Upcoming TN Govt Exams 2022 | What are the upcoming Tamilnadu government exams? | How many government exams are there in Tamilnadu? | Which is the best government job in Tamilnadu? (10th, 12th, ITI, Diploma, B.E/B.Tech, B.Sc, M.Sc, B.Com, B.Ed, MBA, MCA, Any Degree jobs Today Tamilnadu Govt Jobs 2022 | TN Govt Job Vacancies Details 2022 | TN Govt Recruitment 2022 | Latest Govt Job in Tamilnadu 2022