കുവൈറ്റിൽ ഉള്ള കാർട്ടൂൺ കമ്പനിയിൽ LABUR VACANCY ഉണ്ട് - wajrainfo.in

ad

Thursday, December 2, 2021

കുവൈറ്റിൽ ഉള്ള കാർട്ടൂൺ കമ്പനിയിൽ LABUR VACANCY ഉണ്ട് കുവൈറ്റിൽ ഉള്ള കാർട്ടൂൺ കമ്പനിയിൽ


 *LABUR VACANCY ഉണ്ട്* 👉 *ഫാക്ടറി ലേബർ..40nos* 


🔄സാലറി **120KD (29500inr) +OT* 


📍 *age..21 to 28* 


🌹 *രണ്ടു ഡോസ് വാക്‌സിനേഷൻ ഉണ്ടാവണം* 


👉 *SSLC PASS..കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഞ്ഞാനം* ‼️ *ഇന്റർവ്യൂ കൊച്ചിയിൽ വച്ചു 4/12/21 ന്*📌📌

ബയോഡാറ്റ.പാസ്പോര്ട്.സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.വാക്‌സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ സിംഗിൾ PDF ആയി അയക്കുക ഇമെയിൽ അയക്കുക 


നാളെ 3/12/21..ന് 4pm ന് മുൻപ് അയക്കുന്ന ആളുകക്ക് മാത്രം ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ


📩 *jobalsafar@gmail.com* ☎️ *0495 4010333*


📲 *9539517103*


Call time. 10 am 5pm


📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌

No comments:

Post a Comment